Login
 
Erhvervsmægler

En væsentlig aktivitet i SYDDAN A/S er salg af erhvervsejendomme.
Vi formidler alle former for erhvervsejendomme, herunder udlejningsejendomme, der formidles i investeringsøjemed.

Kompetence og overblik er sammen med en tæt dialog med markedets aktører de vigtigste faktorer for at skabe de rigtige resultater.
Kompetencen tilsikres med en bred baggrund indenfor lejeret/finansiering/skat og driftsøkonomi.
Ofte omfatter formidling af erhvervsejendomme vidtrækkende forhold for handlens parter, hvorfor et respektfuldt og tillidsfuldt samarbejde med parternes juridiske og økonomiske rådgivere er basis for at gennemføre en succesfuld handel.
Køb af ejendomme i investeringsøjemed et i dag et særdeles populært opsparingsvalg, hvilket har påvirket prisdannelsen på disse ejendomme.
SYDDAN A/S er en uafhængig erhvervsmæglervirksomhed, der således ikke er begrænset i et tæt samarbejde med alle banker og kreditforeninger.
AKTUELLE ERHVERVSEJENDOMME

SYDDAN A/S | Hjulsporet 27 | 4930 Maribo | Telefon 54 78 14 00 | info@syddan.dk